• Pastočių ir skirstomųjų punktų TSPĮ projektavimas nuo 0,4 kV iki 400 kV
  • TSPĮ spintų gamykliniai brėžiniai
  • Automatizuotų apskaitų (AEEAS) projektavimas