Pastočių ir skirstomųjų punktų ryšių projektavimas.